بخشنامه جدید بیمه تامین اجتماعی

متن مصوبه معاون اول رییس‌جمهور در جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارتخانه‌کار منتشر شد.مشاوره و اجراء فنی و تخصصی: پیرامون تامین اجتماعی، روابط کار ، درایی و لوایح و دادخواستهای مربوطه در دیوان عدالت اداری


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *