وصول مطالبات

۱⃣ وصول سفته بدون اثر انگشت امکان پذیر میباشد؟
?بله در صورتیکه سفته دارای امضا باشد نیز دارنده سفته میتواند برای وصول آن اقدام کند.
۲⃣اگر بابت سفته قراردادی نوشته نشود معتبر است‌؟
?بله سفته سفید امضا بسیار خطرناک بوده و به هیچ عنوان نباید سفید امضا صادر شود و حتما در صورتیکه بابت ضمانت و یا حسن انجام کار بوده است باید حتما در قرارداد و در خود سفته این عبارت تکمیل شود.
۳⃣آیا می توان سفته ای را که تاریخ ندارد به اجرا گذاشت ؟
?می توانید با درج تاریخ و تکمیل آن از طریق اداره واخواست پس از واخواست سفته ها اقدام به طرح دادخواست و یا صدور برگ اجرائیه از طریق اجرائیات اداره ثبت نمایید.
۴⃣در صورتیکه ده سال از تاریخ چک بگذرد آیا میتوان آن را وصول کرد؟
?بله مرور زمان نخواهد داشت و در هر زمانی میتوان برای وصول چک اقدام کرد.
۵⃣آیا میتوان چک ضمانتی را از طریق شکایت کیفری وصول کرد؟
?خیر در صورتیکه چک بابت ضمانت داده شده باشد فقط از طریق حقوقی قابل وصول است.
۶⃣اگر صادرکننده چک توانایی مالی برای پرداخت مبلغ چک را نداشته باشد چه کاری باید کند؟
?در صورت محکومیت فرد اگر توان پرداخت مبلغ چک را به صورت یکجا نداشته باشد میتواند دادخواست اعسار داده تا بدهی به صورت اقساط پرداخت شود.مشاوره و اجراء فنی و تخصصی: پیرامون تامین اجتماعی، روابط کار ، درایی و لوایح و دادخواستهای مربوطه در دیوان عدالت اداری


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *