نسخه ی جدید سامانه صورت معاملات فصلی

نسخه ی جدید سامانه صورت #معاملات فصلی

نسخه ی جدید سامانه صورت معاملات فصلی(برخط و غیر برخط)با قابلیت ثبت اطلاعات مربوط به سال ۱۳۹۶ عملیاتی گردیده است.

مهلت ارائه صورت معاملات مربوط به فصل بهار، تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ می باشد و سامانه صورت معاملات فصلی در نشانی TTMS.TAX.GOV.IR قرار داده شده است.
جهت اطلاعات تکمیلی در خصوص تغییرات، به بخش پرسش و پاسخ های متدوال سامانه صورت معاملات فصلی، مراجعه فرمایید.
?منبع:سازمان امورمالیاتیمشاوره و اجراء فنی و تخصصی: پیرامون تامین اجتماعی، روابط کار ، درایی و لوایح و دادخواستهای مربوطه در دیوان عدالت اداری


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *