فهرست مؤدیان فاقد اعتبار

?سازمان امور مالیاتی فهرست مؤدیان فاقد اعتبار به دلیل ارائه‌ی صورتحساب غیرواقعی را در سامانه‌ی مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرد.

⭕️به گزارش سامانه‌ی مالیات بر ارزش افزوده‌ی سازمان امور مالیاتی، این سازمان فهرست شرکت‌هایی را که برای مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب جعلی منتشر کرده و از سوی این سازمان فاقد اعتبار شناخته شده‌اند به صورت عمومی در سامانه ارزش افزوده منتشر کرد.

⬅️برای مشاهده‌ی فهرست سیاه سازمان امور مالیاتی به پیوند زیر مراجعه فرمایید:

?https://www.evat.ir/frmblacklisttaxpayer.aspx