دو شرط لازم برای بازنشستگی کارگران ساختمانی

 


دوشرط برای بازنشستگی کارگران ساختمانی در قانون پیش بینی شده است.

 

 به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین برخی کاربران در مورد بازنشستگی کارگران ساختمانی سوال داشتند.

 

در در اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۸۶٫۸٫۹ و ماده ۵ اصلاحی قانون یاد شده  مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرایی ۴٢٠۵٣/۴٣٠۴٠  کارگران با داشتن یکی از دو شرط داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمین اجتماعی قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی و۶۰ سال تمام سن یا داشتن ۳۵ سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه بدون درنظرگرفتن شرط سنی مقرر در قانون امکان بازنشستگی دارند.مشاوره و اجراء فنی و تخصصی: پیرامون تامین اجتماعی، روابط کار ، درایی و لوایح و دادخواستهای مربوطه در دیوان عدالت اداری


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *