مرخصی استحقاقی استفاده نشده چگونه محاسبه میشود؟

 

 

مرخصی استحقاقی که استفاده نشده باشد امکان محاسبه و مشمول کسر کسور و سهم کارفرمایی می شود.

 

 

 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کاربری در صفحه مشکلات مردم نوشته است:”  احتساب ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده کارکنان جزو خدمت رسمی آن‌ها جهت تعیین حقوق بازنشستگی چگونه صورت می‌گیرد؟”

 

در این زمینه روابط عمومی سازمان تامین احتماعی پاسخ داد:  با توجه به بخشنامه سال ۶۷، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (امور اداری و استخدامی سابق) راجع به حسن اجرای قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی با درخواست مستخدم و پرداخت کسور سهم خود بر مبنای آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر کسور و سهم کارفرمایی توسط دستگاه قابل احتساب است.