کارت مهارت فنی معتبر برای بیمه کارگران ساختمانی الزامی است

مدیر کل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تامین اجتماعی گفت: کارت مهارت فنی دارای اعتبار از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای بیمه کارگران ساختمانی الزامی است.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، سعید حسینی با اعلام این مطلب اظهار داشت: پس از انقضاء دوره اعتبار کارت فنی کارگران ساختمانی، پذیرش مجدد آنها برای بهره مندی از خدمات تامین اجتماعی منوط به تمدید دوره اعتبار کارت مذکور توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای و تایید اشتغال در شغل کارگر ساختمانی است.
وی اظهار داشت: در راستای قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۸/۹ / ۸۶ و قانون اصلاح ماده ۵ قانون مذکور مصوب ۱۶ /۹/ ۹۳ مجلس شورای اسلامی، در حال حاضر تمامی شعب سازمان تامین اجتماعی مطابق قوانین و مقررات نسبت به پذیرش درخواست متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی اقدام می کنند.
حسینی افزود: آن دسته از افرادی که دارای پروانه مهارت فنی نیروی کار  هستند و در مشاغل صنعت ساختمان اشتغال داشته باشند، می توانند برای تعیین وضعیت بیمه ای (با همراه داشتن مدارک مربوطه) به شعب تامین اجتماعی محل سکونت خود مراجعه تا پس از بررسی اقدام شود.
مدیر کل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: اشتغال در شغل کارگر ساختمانی و تایید آن توسط این سازمان و سایر مراجع الزامی و از اساسی ترین شروط بیمه شدگان است.