نامه شماره ۲۵۳۵۰۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶(لزوم رعایت مندرجات آیین نامه به کار گیری مسوول ایمنی در کارگاه ها)

اداره کل روابط و جبران خدمت طی نامه ای  به مسوولان دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگاه ها،لزوم رعایت مندرجات آیین نامه به کار گیری مسوول ایمنی در  کارگاه ها،ابلاغی وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ارزیابی شغل مسوول ایمنی در طرح های طبقه بندی مشاغل کارگاه ها،ابلاغ کرد.