مغایرت اطلاعات لیست های بیمه با اظهارنامه های مالیاتی به ضرر کارگران
مغایرت اطلاعات دستمزدی لیست های بیمه با اظهارنامه های مالیاتی به سودجویی صاحبان سرمایه انجام شده و در عمل حقوق قانونی کارگران نادیده گرفته شده است.
علیرضا حیدری، دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتگو با ایلنا گفت: در اوضاع نابسامان اقتصادی امروز کشور برای تضمین استمرار حمایت‌های اجتماعی از کارگران، انطباق و همسان سازی پایگاه داده‌های اطلاعاتی مربوط به بنگاه‌های اقتصادی یک امر ضروری تلقی می‌شود.
وی در تشریح این مطلب گفت: در حال حاضر میان لسیت‌های مختلفی که همزمان در خصوص عملکرد مالی اقتصادی کارگاه‌های مشمول مقررات کار و تامین اجتماعی صادر می‌شود تعارضات مختلفی وجود دارد. این فعال کارگری بابیان اینکه مدیران کارگاه‌ها در عمل می‌کوشند تا بنا بر فرخوار دستگاه دولتی مخاطب خود را از نظر مالی گرفتار نشان دهند، افزود: به عنوان مثال در حال حاضر کارفرمایان اگر بخواهند برای تامین اجتماعی لیست حق بیمه ارائه کنند نهایت تلاش خود را می‌کنند تا حق بیمه را نزدیک به حداقل دستمزد تنظیم کنند.
وی ادامه داد: این وضعیت غیر شفاف در حالی است که همین کارفرمایان اگر بخواهند برای اداره دارایی لیست خود اظهاری مالیاتی ارائه کنند تلاش خواهند کرد تا بالا بردن دستمزد کارگران از معافیت‌های مالیاتی استفاده کنند. حیدری گفت:بنابراین درنتیجه این پراکندگی و مغایرت داده ها، یک شکاف به وجود آمده که سود این شکاف ریالی فقط به نفع صاحبان سرمایه است و در عمل بسیاری از کارفرماها از این ظرفیت استفاده می کنند.
دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: استخراج این مغایرت ها، حق بیمه واقعی کارگران را مشخص می کند و این مساله هم به نفع سازمان تامین اجتماعی است و با مشخص شدن حق بیمه واقعی، از تضییع حقوق بازنشستگی و بیمه بیکاری کارگران جلوگیری می شود. وی افزود: در نهایت باید میزان دستمزد اعلام شده در اظهارنامه های مالیاتی مبنای کار قرار گیرد مگر این که انطباق صددرصدی در اطلاعات دو لیست وجود داشته باشد و از آنجا که کارفرما خودش لیست مالیاتی را تنظیم کرده، حق اعتراض نخواهد داشت چرا که بر اساس ادعای مکتوب کارفرما، آنچه در لیست های مالیاتی آمده قطعی تلقی می شود. حیدری در ادامه با اشاره به تفاهم نامه‌ای که پیشتر میان سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی تنظیم شده بود، گفت: به استناد این تفاهم‌نامه سازمان تامین اجتماعی می تواند به پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی دسترسی داشته باشد.
وی ادامه داد:اگر پایگاههای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی در اختیار تامین اجتماعی قرار بگیرد و انطباق لیست ها انجام شود، راه سودجویی کارفرما بسته شده و این مساله یکی از راهکارهای مثبت برای تامین منابع مالی سازمان تامین اجتماعی نیز هست.
دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان گفت: اگر بتوان به این شکل بخشی از کمبود منابع مالی صندوق بیمه و بازنشستگی تامین اجتماعی را حل کرد، اشتیاق مسئولان برای افزایش سن و سابقه بازنشستگی کاهش می یابد.