نکاتی درمورد تغییر زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی
یکی از مهمترین تغییرات صورت پذیرفته در اصلاحیه قانون مالیات‌ها که به منظور سهولت بیشتر درانجام امور صورت پذیرفته است، تغییر در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی مودیان اشخاص حقیقی می باشد. تا قبل از تصویب این قانون کلیه مودیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی ، حقوقی و مالکین واحدهای اجاری تا پایان تیرماه مهلت داشتند اظهار نامه مربوط به درآمدهای عملکرد سال قبل خود را به ادارات امور مالیاتی ارائه نمایند که بدلیل اینکه اغلب مودیان، این کار را به روزهای آخر تیرماه موکول می‌کردند؛ درنتیجه منجر به بروز مشکلات متعددی از جمله اشتباه در ثبت اطلاعات مودی، ایجاد ازدحام و اتلاف وقت، ترافیک در سیستم اینترنتی ارائه اظهارنامه های مالیاتی و … می‌گردید.
اما در قانون جدید موعد ارائه اظهارنامه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) از تیر ماه به خرداد ماه تغییر یافته و از ابتدای سال۹۵، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد عملکرد سال ۱۳۹۴ و سال‌های بعد کلیه صاحبان مشاغل تا پایان خردادماه هر سال و موعد مقرر ارائه اظهارنامه مالیاتی املاک و مستغلات اجاری نیز همانند گذشته بقوت خود باقی بوده و اشخاص حقوقی نیز همانند گذشته، چهار ماه پس از سال مالی آنها خواهد بود که چون سال مالی اکثر اشخاص حقوقی مطابق سال شمسی است بنابراین مهلت تسلیم اظهارنامه آنها ۳۱تیرماه هر سال خواهد بود، که این تغییرات با هدف تسهیل و تسریع در ارائه اظهارنامه مالیاتی، افزایش اعتماد و اطمینان مودیان به ثبت اطلاعات هویتی و مالی، افزایش راندمان و بهره وری کارکنان مالیاتی و تمرکز بیشتر آنان برای رسیدگی به پرونده ها و اظهارنامه ها انجام شده است.
امید است تغییرات ایجاد شده در زمان ارائه اظهارنامه و نیز همراهی مودیان مالیاتی در سالهای آینده علاوه بر کاهش ازدحام، اتلاف وقت و انرژی موجبات ایجاد نظم، ثبات فکری و افزایش رضایتمندی آنان از دستگاه مالیاتی شده و در نتیجه تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده و عدالت مالیاتی نیز میسر گرداند.
منبع» سازمان امور مالیاتی