در چه صورتی خواهر و برادر می توانند تحت پوشش بیمه شونده باشند؟
خواهر و برادران بیمه شده نمی توانند تحت پوشش تامین اجتماعی باشند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، برخی کاربران در مورد بیمه تامین اجتماعی سوالاتی داشتند. در همین زمینه روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی پاسخ داده است.
سوال بنده خانمی ۴۰ ساله هستم. ۱۵ سال سابقه کار با پرداخت بیمه اجباری دارم؛ با یک فرزند. می‌خواستم بدانم امکان بازنشستگی با ۱۵ روز حقوق را دارم؟
برای بازنشستگی بانوان مشمول قانون کار، داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال سن ضروری است.
آیا خواهران وبرادران بیمه شده می توانند تحت تکفل او قرار بگیرند؟
خیر ، خواهران و برادران بیمه شده، نمی توانند به واسطه او ،تحت پوشش تامین اجتماعی قرار بگیرند.مگر اینکه ، بیمه شده مقرری بگیر بیمه بیکاری باشد و خواهر یا برادر خود را در صورت احراز شرایط ، تحت تکفل خود قرار دهد.