عیدی و پاداش مشمول همه کارگران بخش خصوصی و دولتی میشود
با توجه به مصوبه مجلس، عیدی و پاداش مشمول همه کارگران می شود و ربطی به خصوصی و دولتی بودن مکان کار ندارد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کاربری در صفحه مشکلات مردم نوشته است:” آیا دولتی یا خصوصی‌بودن کارگاه و نوع فعالیت آن در میزان عیدی و پاداش سالانه کارگران تأثیری دارد؟”
در این زمینه روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی پاسخ داد:” با توجه به ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب مورخ ۶ اسفند ۷۰ مجلس شورای اسلامی، تمام کارگران مشمول قانون کار صرفنظر از محل اشتغال و نوع کارگاه (دولتی، خصوصی، تعاونی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی) به میزان مقرر در مصوبه فوق از عیدی و پاداش سالانه برخوردار خواهند بود.