آخرین بروزرسانی

انجام خدمات مشاوره ای درخصوص بیمه بازرگانی

 

  • بیمه های مسولیت (کارفرما- حرفهای–کالا و عمومی )
  • بیمه اتومبیل (بدنه، سرنشین، شخص ثالث )
  • بیمه های درمان
  • بیمه آتش سوزی
  • بیمه های مهندسی، بیمه های نفت و انرژی
  • بیمه محصولات کشاورزی
  • بیمه حمل ونقل کالای زمینی ودریایی و …

 مشاوره و اجراء فنی و تخصصی: پیرامون تامین اجتماعی، روابط کار ، درایی و لوایح و دادخواستهای مربوطه در دیوان عدالت اداری


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *