پرسش و پاسخ

ghavanin2

مجموعه سوالات مختلف ۳

با سلام اینجانب خانمی هستم با ۲۲ سال سابقه کار و می خواهم خودم را بازنشسته...

mshavere

پرسش و پاسخ های مرتبط با مشاغل خانگی

  پرسشهای مرتبط با مشاغل خانگی و نحوه دریافت ۱- مشاغل خانگی چیست و شامل چه...

tamin-bime2

اروتز و پروتوز در بیمه تامین اجتماعی چیست ؟

اروتز و پروتوز در بیمه تامین اجتماعی چیست ؟ به طور کلی واژگان اروتز و پروتز...

mshavere4

مجموعه سوالات مختلف ۴

بیمه شاغلان در نانوایی چگونه است؟ پاسخ: نانوایی ها از کمک دولت بهره مند هستند...

gharardad-job

پرسش و پاسخ: مرتبط با قراردادکار

پرسشهای مرتبط با قرارداد کار ۱- پیش بینی دوره آزمایشی در قراردادهای کار مدت...

bimeh

حق بیمه معوقه پرسنل

۱⃣ آیا با اخذ مفاصاحساب بیمه پرسنل درست میشود ۲⃣ آیا حق بیمه پرداختی این سه...

imeni01

پرسش و پاسخ: درآمد،بازرسی و اجرائیات پیمانکاران

پرسش‌ و پاسخ های بیمه ای‌؛امور درآمد حق‌بیمه‌، بازرسی‌ و اجرائیات‌...

ghann-kar1

پرسش و پاسخ های مرتبط با تعلیق قراردادکار

پرسشهای مرتبط با تعلیق قرارداد کار ۱-سازمان تأمین اجتماعی اقدام به صدور...

amzesh

سوالات مربوط به مشاغل سخت و زیان آور

۱⃣شرکت فعلی ۴% مربوط به سخت و زیان آور را در طول خدمت پرداخت نکرده است و برای...

tamin-bime

پرسش و پاسخ:معافیت بیمه ای کارفرما ماده۸۰

پرسش و پاسخ: معافیت بیمه ای کارفرما ماده ۸۰ سئوال : قانون معافیت بیمه ای ماده...