پرسش و پاسخ

mshavere

پاسخ به سوالات بیمه بیکاری

پاسخ به سوالات بیمه بیکاری   بیمه شده می تواند با توجه به میزان سابقه...

ghavanin9

نحوه اقدام واحدهای اجرایی درقبال افرادی که در مراجع حل اختلاف ادارات کار و اموراجتماعی اقدام به طرح شکایت نموده و مدعی اشتغال به کار به عنوان کارگزارمخابرات روستایی می‌باشندچگونه است؟

چنانچه اسامی افراد مذکور در فهرستهای ارسالی از سوی این اداره کل موضوع دستور...

ravabete-kar2

پرسش و پاسخ: مجموعه پرسش و پاسخ هایی که کارفرمایان و کارگران باید بدانند۳

قسمت سوم: ۴۱-به عنوان بیمه شده تامین اجتماعی راضی نیستیم صندوق بیمه ای ما با...

hoghogh-bazneshastegi

پاسخ به سوالات مستمری بازنشستگی

پاسخ به سوالات مستمری بازنشستگی طبق ماده ۷۸ قانون که بیان می دارد: کارفرما می...

imeni01

نحوه شمول کارگاه های خانوادگی به قانون کار و بیمه بیکاری چگونه می باشد؟

طبق ماده ۱۸۸قانون کار کارگاههای خانوادگی از شمول قانون مزبور وبه تبع آن از...

ravabete-kar1

پرسش و پاسخ: مجموعه پرسش و پاسخ هایی که کارفرمایان و کارگران باید بدانند۴

قسمت چهارم: ۶۱-با سلام اینجانب خانمی هستم با ۲۲ سال سابقه کار و می خواهم خودم...

bimeh1

پاسخ به سوالات مستمری ازکارافتادگی

پاسخ به سوالات مستمری ازکارافتادگی میزان غرامت مقطوع نقص عضو عبارت است از سی...

ghanone-sabt

مجموعه سوالات مختلف ۱

بدهی حق بیمه رانندگان برون شهری حداکثر در چند قسط قابل تقسیط می باشد؟ پاسخ:...

mshavere8

پرسش و پاسخ: مجموعه پرسش و پاسخ هایی که کارفرمایان و کارگران باید بدانند۵

قسمت پنجم: ۸۱-شرائط معافیت از معاینات پزشکی متقاضیان بیمه با ماهیت غیراجباری...

ghanone-sabt

آیا حقوق مدیرعامل شامل بیمه اجباری می باشد

 آیا حقوق مدیرعامل شامل #بیمه_اجباری می باشد ؟ ما یه شرکت تازه تاسیس هستیم. می...