پرسش و پاسخ

ravabete-kar2

پرسش و پاسخ: مجموعه پرسش و پاسخ هایی که کارفرمایان و کارگران باید بدانند۳

قسمت سوم: ۴۱-به عنوان بیمه شده تامین اجتماعی راضی نیستیم صندوق بیمه ای ما با...

hoghogh-bazneshastegi

پاسخ به سوالات مستمری بازنشستگی

پاسخ به سوالات مستمری بازنشستگی طبق ماده ۷۸ قانون که بیان می دارد: کارفرما می...

imeni01

نحوه شمول کارگاه های خانوادگی به قانون کار و بیمه بیکاری چگونه می باشد؟

طبق ماده ۱۸۸قانون کار کارگاههای خانوادگی از شمول قانون مزبور وبه تبع آن از...

ravabete-kar1

پرسش و پاسخ: مجموعه پرسش و پاسخ هایی که کارفرمایان و کارگران باید بدانند۴

قسمت چهارم: ۶۱-با سلام اینجانب خانمی هستم با ۲۲ سال سابقه کار و می خواهم خودم...

bimeh1

پاسخ به سوالات مستمری ازکارافتادگی

پاسخ به سوالات مستمری ازکارافتادگی میزان غرامت مقطوع نقص عضو عبارت است از سی...

ghanone-sabt

مجموعه سوالات مختلف ۱

بدهی حق بیمه رانندگان برون شهری حداکثر در چند قسط قابل تقسیط می باشد؟ پاسخ:...

mshavere8

پرسش و پاسخ: مجموعه پرسش و پاسخ هایی که کارفرمایان و کارگران باید بدانند۵

قسمت پنجم: ۸۱-شرائط معافیت از معاینات پزشکی متقاضیان بیمه با ماهیت غیراجباری...

ghanone-sabt

آیا حقوق مدیرعامل شامل بیمه اجباری می باشد

 آیا حقوق مدیرعامل شامل #بیمه_اجباری می باشد ؟ ما یه شرکت تازه تاسیس هستیم. می...

mshavere1

مجموعه سوالات مختلف ۲

کار شما و سازمان مربوطه چیست؟ پاسخ: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه گر...

ravabete-kar1

پرسش و پاسخ: مجموعه پرسش و پاسخ هایی که کارفرمایان و کارگران باید بدانند۶

قسمت ششم: ۱۰۱_آیا بیمه دامداران جزو مشاغل سخت و زیان آور محاسبه می شود؟ پاسخ:...