پرسش و پاسخ

ghanone-sabt

مجموعه سوالات مختلف ۱

بدهی حق بیمه رانندگان برون شهری حداکثر در چند قسط قابل تقسیط می باشد؟ پاسخ:...

kargar1

پرسش و پاسخ های مرتبط با خاتمه قراردادکار

پرسشهای مرتبط با خاتمه قراردادکار ۱-کارگری دارای چند فقره قرارداد کار مدت...

mshavere1

مجموعه سوالات مختلف ۲

کار شما و سازمان مربوطه چیست؟ پاسخ: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه گر...

tamin-kargar

پرسش و پاسخ های مرتبط با حق السعی و حقوق و مزایا

پرسشهای مرتبط با حق السعی و حقوق و مزایا ۱-با توجه به ماده ۶ قانون کار که به...

ghavanin2

مجموعه سوالات مختلف ۳

با سلام اینجانب خانمی هستم با ۲۲ سال سابقه کار و می خواهم خودم را بازنشسته...

bimeh1

پاسخ به سوالات غرامت دستمزد ایام بیماری

پاسخ به سوالات غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شده بر اساس گواهی پزشک معالج که...

mshavere4

مجموعه سوالات مختلف ۴

بیمه شاغلان در نانوایی چگونه است؟ پاسخ: نانوایی ها از کمک دولت بهره مند هستند...

mshavere

پاسخ به سوالات بیمه بیکاری

پاسخ به سوالات بیمه بیکاری   بیمه شده می تواند با توجه به میزان سابقه...

imeni01

پرسش و پاسخ: درآمد،بازرسی و اجرائیات پیمانکاران

پرسش‌ و پاسخ های بیمه ای‌؛امور درآمد حق‌بیمه‌، بازرسی‌ و اجرائیات‌...

hoghogh-bazneshastegi

پاسخ به سوالات مستمری بازنشستگی

پاسخ به سوالات مستمری بازنشستگی طبق ماده ۷۸ قانون که بیان می دارد: کارفرما می...