ایمنی و بهداشت

imeni03

منابع استرس

همه كاركنان با استرس مواجه هستند و اين يك قسمت از وجود هر فرد است. چگونگي...

bardari

پاسخ به سوالات کمک هزینه بارداری

پاسخ به سوالات کمک هزینه بارداری به استناد ” قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت...

imeni07

قوانين دولتي و ايمني و سلامت حرفه‌اي

با توجه به اهميت ايمني و سلامت، كارفرمايان همواره از طرف افراد جامعه،...

imeni06

علل كاري استرس

استرس‌هاي محيط كار بوسيله غيبت‌ها، تأخير‌ها و ناتواني‌هاي مرتبط با استرس...

پاسخ به سوالات حوادث ناشی از کار

پاسخ به سوالات حوادث ناشی از کار   طبق مفاد ماده “۶۰” قانون تأمین اجتماعی،...

قوانين ايمني و سلامت حرفه‌اي در ايران

در هر يك از كشور‌ها براي ايمني و سلامت محيط كار قوانيني وجود دارد كه البته...

imeni13

استرس و عملكرد كاري

سطوحي از استرس ممكن است به بهتر شدن عملكرد كاري كمك كنند. شكل زیر ارتباط بين...

حوادث و بيماريهاي ناشي از كار

حوادث و بيماريهاي ناشي از كار ?در حوادث ناشي از كار و بيماريهاي شغلي ، در...

موازين مربوط به ايمني و بهداشت كار

موازين مربوط به مسائل ايمني و بهداشت كار معمولا به سه دسته تقسيم مي‌شوند: ۱٫...

imeni09

رابطه استرس و ترك خدمت و سبك رهبري

با توجه به تحقيقات انجام شده سبك رهبري و آمادگي كاركنان با رضايت، عملكرد...