ایمنی و بهداشت

موازين مربوط به ايمني و بهداشت كار

موازين مربوط به مسائل ايمني و بهداشت كار معمولا به سه دسته تقسيم مي‌شوند: ۱٫...

imeni09

رابطه استرس و ترك خدمت و سبك رهبري

با توجه به تحقيقات انجام شده سبك رهبري و آمادگي كاركنان با رضايت، عملكرد...

عوامل اثر گذار بر حادثه

حوادث ناشی از کار ?حوزه معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که...

مديريت ايمني و سلامت محيط كار

در ابتدا ايمني و سلامت به طور حاشيه‌اي مورد توجه مديران قرار مي‌گرفت و گاهي...

مديريت استرس

چالش اساسي براي هر كارمند يافتن آن سطح از استرس است كه بهره‌وري را بدون آسيب...

در راستای بروز حوادث ناشی از کار و راهکارهای پیشگیری و کاهش آن

در راستای بروز حوادث ناشی از کار و راهکارهای پیشگیری و کاهش آن با عنایت به...

عوامل كليدي بهبود ايمني و سلامت حرفه‌اي محيط كار

فرهنگ بدون يك فرهنگ مناسب با اين اعتقاد كه جراحت‌ها و بيماري‌ها مي‌توانند...

ده راه كه مديريت بوسيله آن مي‌تواند استرس كار كنان را در حين كار كاهش دهد

۱٫ صحبت آزاد كاركنان به طور آزاد با يكديگر:در يك سازمان كه كاركنان مي‌توانند...

نحوه درخواست بررسی حوادث ناشی از کار چگونه می‌باشد؟

نحوه درخواست بررسی حوادث ناشی از کار چگونه می‌باشد؟ ۱⃣مراجعه حادثه دیده و...

اجزاي برنامه ايمني

• توسعه فلسفه عمليات مديريت منابع انساني و اهداف استراتژيك • ايجاد اهداف...