روابط کار

آیین نامه مرخصی ها

                         ماده ۱ (ازآييننامهها) موضوعمواد ۴۷ و ۴۸ و ۴۹...

نحوه تایید آئین نامه انضباط کار ( آیین نامه انضباطی)

درخصوص نحوه تایید آئین نامه انضباط کار ( آیین نامه انضباطی) بیشتر بدانیم : این...

نگرشى بر كلياتِ تنظيم قراردادها

نگرشى بر كلياتِ تنظيم قراردادها تنظيم و نگارشِ قرارداد، يكى از حساس ترين و...

نکاتى-در خصوص-مفهوم “حضور” و نقش آن در تصمیمات قضایی

نکاتى-در خصوص-مفهوم “حضور” و نقش آن در تصمیمات قضایی ١-از نظر قانون آیین...

کارگر ساختمانی کیست

فردی که به طور مستقیم در رابطه با ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات...

شرایط شغلی بانوان در زمان مرخصی

بموجب بخشنامه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ، شرایط شغلی بانوان در زمان...

تعهدات متقابل کارگر و کارفرما

تعهدات متقابل کارگر و کارفرما ?قرارداد کار، قراردادی معوض است که بین کارگر و...

قراردادهای کار تغییر کرد

قراردادهای کار تغییر کرد /متن کامل دستورالعمل شماره (۴۱) روابط کار قانون کار...

مرخصی استعلاجی

 مرخصی استعلاجی: از آنجاییکه سوالات زیادی درخصوص نحوه و شرایط برخورداری از...

چگونه دادخواست بنویسیم

? دادخواست به معنای دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن و عرض حال آمده است و شخصی که...