روابط کار

ایام مرخصی بارداری خانمهای مشمول قانون کار

همه چیز درباره ایام مرخصی بارداری خانمهای مشمول قانون کار : یکی از سوالاتی که...

چه کسانی تحت تکفل بیمه شده اصلی قرار میگیرند

بیمه شده اصلی ، کدام یک از افراد خانواده خود را می تواند تحت پوشش بیمه ای قرار...

قرارداد‌کار شفاهی یا کتبی هر دو از نظر قانونی اعتبار دارند

?قراردادکار می تواند شفاهی و یا کتبی باشد و هر دو نیز از نظر قانون دارای...

تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و چگونگی احراز

تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و چگونگی احراز تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و...

نحوه صحیح اعلام ترک کار افراد در لیست بیمه چگونه است؟

 نحوه صحیح اعلام ترک کار افراد در لیست بیمه چگونه است؟ ترک کار غالبا بابت...

چگونه شکایت شغلی خود را پیگیری کنیم؟

نظامهای حقوقی سالم و پیشرفته به سیستم دادرسی کارآمد خود متکی هستند. اگر...

مستاجرانی که سرقفلی مغازه خریده اند، در مقابل مالک چه کنند؟

مستاجرانی که سرقفلی مغازه خریده اند، در مقابل مالک چه کنند؟ بحث سرقفلی...

میزان حق بیمه و نحوه محاسبه آن

جزئیات میزان حق بیمه و نحوه محاسبه آن ?براساس قانون تأمین‌اجتماعی و ماده ٢٨،...

ravabete-kar1

مطالبات کارگر

??کارفرمایان بدانند: مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می...

شرایط دریافت بیمه بیکاری

۱️⃣ مشمول قانون کار و تامین اجتماعی باشند. ۲️⃣ به صورت غیر ارادی از کار...