روابط کار

نحوه سهمیه بندی مستمری بازماندگان

نحوه سهمیه بندی مستمری بازماندگان: ? سهم همسر متوفی معادل ۵۰% کل مستمری...

عیدی و پاداش مشمول همه کارگران بخش خصوصی و دولتی میشود

عیدی و پاداش مشمول همه کارگران بخش خصوصی و دولتی میشود با توجه به مصوبه مجلس،...

کمک هزینه بارداری کارگران زن بیمه شده

کمک هزینه بارداری کارگران زن بیمه شده، در شرایط زیر پرداخت می شود ۱⃣ ظرف...

حقوق بیمه‌ای کارگران در شرایط تعلیق قرارداد کار

 حقوق بیمه‌ای کارگران در شرایط تعلیق قرارداد کار تعلیق قرارداد کار یکی از...

تفاوت قرارداد کار با قرارداد پیمانکاری

 تفاوت قرارداد کار با قرارداد پیمانکاری : ۱ ?کارگر شخصی حقیقی است در حالی که...

لیست مشاغل سخت و زیان آور

لیست مشاغل سخت و زیان آور براساس قانون چیست ؟ به صورت کلی مشاغل زیر جزء مشاغل...

۳۰ نقد به آیین جدید دادرسی کار

بازرس اداره كار اصفهان طرح كرد:   ایلنا: آیین نامه جدید دادرسی کار از ابتدای...

علت الزام کارفرمایان به انجام و پرداخت هزینه‌های معاینات سلامت شغلی

علت الزام کارفرمایان به انجام و پرداخت هزینه‌های معاینات سلامت شغلی : ?بر...

شرایط دریافت غرامت استراحت پزشکی

شرایط دریافت غرامت استراحت پزشکی ? بیمه شدگانی که تحت معالجات پزشکی و یا...

در محیط های کسب و کار چه کسانی مشمول قانون کار بوده و از مزایای آن بهره مند می شوند؟

در محیط های کسب و کار چه کسانی مشمول قانون کار بوده و از مزایای آن بهره مند می...