روابط کار

آیین دادرسی کار

آیین دادرسی کار

مستاجرانی که سرقفلی مغازه خریده اند، در مقابل مالک چه کنند؟

مستاجرانی که سرقفلی مغازه خریده اند، در مقابل مالک چه کنند؟ بحث سرقفلی...

منظور از نوع «الف» و «ب» در کارهای سخت و زیان آور چیست

منظور از نوع «الف» و «ب» در کارهای #سخت و زیان آور چیست ?به موجب ماده ۱...

میزان حق بیمه و نحوه محاسبه آن

جزئیات میزان حق بیمه و نحوه محاسبه آن ?براساس قانون تأمین‌اجتماعی و ماده ٢٨،...

نحوه سهمیه بندی مستمری بازماندگان

نحوه سهمیه بندی مستمری بازماندگان: ? سهم همسر متوفی معادل ۵۰% کل مستمری...

۳۰ نقد به آیین جدید دادرسی کار

بازرس اداره كار اصفهان طرح كرد:   ایلنا: آیین نامه جدید دادرسی کار از ابتدای...

مستاجرانی که سرقفلی مغازه خریده اند، در مقابل مالک چه کنند؟

مستاجرانی که سرقفلی مغازه خریده اند، در مقابل مالک چه کنند؟ بحث سرقفلی...

علت الزام کارفرمایان به انجام و پرداخت هزینه‌های معاینات سلامت شغلی

علت الزام کارفرمایان به انجام و پرداخت هزینه‌های معاینات سلامت شغلی : ?بر...

روش محاسبه‌ سنوات بازنشستگی کارگران

روش محاسبه‌ سنوات بازنشستگی کارگران پاداش پایان خدمت یا حق سنوات با خاتمه...

شرایط دریافت غرامت استراحت پزشکی

شرایط دریافت غرامت استراحت پزشکی ? بیمه شدگانی که تحت معالجات پزشکی و یا...