روابط کار

ravabete-kar2

• خدمات و مشاوره و اجرا درخصوص روابط کار( ادارات تعاون, کار و رفاه اجتماعی)

·        خدمات و مشاوره و اجرا درخصوص روابط کار( ادارات تعاون, کار و رفاه...

مقرری بیمه بیکاری درچه صورت قطع می شود

مقرری بیمه بیکاری درچه صورت قطع می شود؟ به استناد ماده «۸» قانون بیمه...

وجوه مشمول کسر حق بیمه

حق بیمه حق بیمه وجهی است که کارفرما بابت بیمه اجتماعی کارگران از حقوق کارگر...

bimeh

آیین نامه معافیت بیمه ای کارگاهای کوچک ماده ۱۹۱

آیین نامه معافیت بیمه ای کارگاهای کوچک  ماده ۱۹۱ … آیین نامه معافیت...

روند ماده ۱۰ نوسازی صنایع درخصوص بازنشستگی کارکنان

روند ماده ۱۰ نوسازی صنایع درخصوص بازنشستگی کارکنان ?ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی...

شرایط بهره مندی از بیمه بیکاری

بهره مندی افراد از بیمه بیکاری داری شرایطی است از جمله بیکارشدن بدون میل و...

برخی ابعاد مسئولیت کارفرما در برابر کارگر و اشخاص ثالث زیان‌دیده

برخی ابعاد مسئولیت کارفرما در برابر کارگر و اشخاص ثالث زیان‌دیده کارفرما در...

مرخصی استعلاجی

همه چیز درباره مرخصی استعلاجی: از آنجاییکه سوالات زیادی درخصوص نحوه و شرایط...

قانون بیمه بیکاری ۱

متن لايحه بيمه بيکاري ماده ۱- به منظور حمايت از بيکاران غير ارادي مشمول...

محاسبه میزان مستمری بر اساس مدت و مبلغ بیمه پردازی

محاسبه میزان مستمری بر اساس مدت و مبلغ بیمه پردازی میزان مستمری افراد بر...