مشاوره حقوقی

۵ علت ممنوع الخروجی افراد

۵ علت ممنوع الخروجی افراد ۱⃣ بدهكاران قطعی مالياتی ۲⃣ بدهكارانی كه به موجب...

own

روش‌های انتقال مالکیت

روش‌های انتقال مالکیت مالکیت به رابطه‌ای میان شخص یا همان مالک و مال او...

mshavere9

دیوان عدالت اداری چه کاربردی برای افراد دارد؟

دیوان عدالت اداری چه کاربردی برای افراد دارد؟ دیوان عدالت اداری چه کاربردی...

خدمات مشاوره ای درخصوص راهکارهای مناسب قانونی جهت اجرای ضوابط ایمنی

انجام خدمات مشاوره ای درخصوص راهکارهای مناسب قانونی جهت اجرای ضوابط ایمنی...

تعداد٢٠ نظريه مشورتى كميسيون ماده ١٠٠ شهرداريها

تعداد٢٠ نظريه مشورتى كميسيون ماده ١٠٠ شهرداريها ۱⃣جریمه های موضوع ماده ۱۰۰...

تفاوت «برات» و «ال سی» در چیست؟

تفاوت «برات» و «ال سی» در چیست؟ مقالات تخصصی عباس اسدی – حقوقدان از دیدگاه...