مشاوره حقوقی

کلیه شرکتها و اشخاص حقوقی مکلفند پس از تاسیس شرکت، اقدامات زیر را انجام دهند

 مخصوص کارفرمایان : تکالیف مهم قانونی شرکتهای خصوصی پس از تاسیس ?کلیه شرکتها...

چگونه علی الراس نشویم:

چگونه علی الراس نشویم چه کارهایی برای امور مالیاتی خود باید انجام بدهیم ؟ ۱-...

قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی چگونه تنظیم می گردد؟ ?مشارکت مدنی به معنای درآمیختن...

عواقب حقوقی واگذاری کارت بازرگانی به دیگران

عواقب حقوقی واگذاری کارت بازرگانی به دیگران دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های...

mshavere

خسارت تاخیر تادیه

?�خسارت_تاخیر_تادیه ? در پایان رسیدگی به برخی از شکایت‌ها، بخشی از حکم این...

زمان درخواست دستور موقت

دستور موقت ?دستور موقت نوعی قرار است که با صدور آن از سوی مقام قضائی به...

mshavere3

نکاتى در باب مقایسه حکم و قرار

نکاتى در باب مقایسه حکم و قرار ١- راى دادگاه هرگاه راجع به ماهیت”و”قاطع...

اگر فعالیتی ندارید مراقب جرائم مالیاتی باشید

اگر فعالیتی ندارید مراقب جرائم مالیاتی باشید یا شرکتی ثبت نکنید ، یا اینکه...

صدور چک بلامحل مجازات قانونی دارد؟

از قوانین و چند و چون صدور چک چه می‌دانید؟ اغلب افرادی که به علت صدور چک...

انجام خدمات مشاوره ای درخصوص بیمه بازرگانی

  بیمه های مسولیت (کارفرما- حرفهای–کالا و عمومی ) بیمه اتومبیل (بدنه، سرنشین،...