مشاوره حقوقی

توقیف مال برای جلوگیری از فروش و سوءاستفاده

توقیف مال برای جلوگیری از فروش و سوءاستفاده هرگاه کسی از دیگری طلبی داشته یا...

شرایط عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما

?براساس نظریه شماره ۷/۴۰۴۶ مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه شرایط عدم...

ravabete-kar2

• خدمات و مشاوره و اجرا درخصوص روابط کار( ادارات تعاون, کار و رفاه اجتماعی)

·        خدمات و مشاوره و اجرا درخصوص روابط کار( ادارات تعاون, کار و رفاه...

نحوه پرداخت بدهی‌های متوفی

نحوه پرداخت بدهی‌های متوفی ?هر فردی که فوت می‌کند ممکن است مال و اموالی...

اطلاعیه شماره ۹ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری درخصوص پذیرش و رد اینترنتی سوابق ثبتی

اطلاعیه شماره ۹ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری درخصوص پذیرش و رد...

رای دیوان عدالت اداری مبنی بر پرداخت مزایای پایان کار به کارگری که ترک کار کرده است، منع قانونی ندارد و ابطال بندهای ۴ و ۵ دستورالعمل شماره ۱۷ وزارت کار

? رأی هیأت‌عمومی با توجه به اینکه حکم قانونی مبنی بر منع پرداخت مزایای پایان...

خدمات و مشاوره و اجرا درخصوص برگزاری کلاسهای کاربردی در حوزه کار و تامین اجتماعی

·        خدمات و مشاوره و اجرا درخصوص برگزاری کلاسهای کاربردی در حوزه کار و...

نکاتی که صاحبان امضای الکترونیک باید بدانند

? امضاهای الکترونیکی با رمزگذاری ایجاد و ایمن می‌شوند. رمزگذاری توسط کلیدی...

نکاتی کلیدی در خصوص ثبت شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری

نکاتی کلیدی در خصوص ثبت شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری قانون تجارت شرکت...

mshavere2

رأی جدید دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین حقوق_بازنشستگی _جانبازان

رأی جدید دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین حقوق_بازنشستگی _جانبازان ?در صورت...