طرح جامع بیمه عمر و سرمایه

بیمه تجاری: طرح جامع- بیمه عمر و سرمایه … طرح جامع بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح جامع ترکیبی از یک بیمه عمر و یک اندوخته سرمایه‌گذاری بوده که علاوه بر ارائه پوشش خطر فو...

اگر کسی گواهینامه رانندگی نداشته باشد و راننده مقصر باشد آیا خسارت به خود راننده مقصر داده میشود یانه

?«هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس که به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل ...