قانون مجازات اسلامی 4

كتاب سوم  قصاص  باب اول – قصاص نفس  فصل اول – قتل عمد ماده 204 – قتل نفس بر سه نوع است – عمد ، شبه عمد ، خطا ماده 205 – قتل عمد برابرمواداين فصل موجب قصاص است وازاولياء ...

قانون آیین دادرسی کیفری 2

تبصره – شروع به تحقيقات و رسيدگي منوط به ارجاع رئيس حوزه قضايي مي‌باشد.‌ماده 66 – هرگاه كسي اعلام نمايد كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور داراي جنبه عمومي باشد، ...

قانون ثبت علائم تجاری

 قانون ثبت علائم تجاری فصل سوم ـ علائم‌، علائم جمعي و نامهاي تجاري        ماده30ـ علامت‌، علامت جمعي و نام تجاري عبارتند از:        الف ـ علامت يعني هر نشان قابل ر...

قانون سفته

سفته ، سندی معتبر    آنقدر زندگی ما چکی شده که دیگر خیلی از ما درباره سفته چیز زیادی نمی دانیم ، در حالی که هنوز هم   با این سند پیر و فرسوده در ارتباط هستیم ، برای تع...

قانون کار و امور اجتماعی 2

  3-3- تعطيلات‌ و مرخصي‌ها ماده 62روز جمعه، روز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده از مزد مي‌باشد. تبصره 1در امور مربوط به خدمات عمومي نظير آب، برق، اتوبوسراني و يا در كا...

قانون مالیات های مستقیم 6

 ماده 100– مؤدیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نم...

قانون مجازات اسلامی 5

 كتاب چهارم  ديات باب اول – تعريف ديه و موارد آن  ماده 294 – ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياءدم او داده مي شود . ماده 295 – در موا...

قانون مدنی 11

 ماده ۹۸۱ حذف شده است.ماده ۹۸۲اشخاصي که تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از کليه‌ي حقوقي که براي ايرانيان مقرر است بهره‌مند مي‌شوند ليکن نمي‌توانند به مقاما...

قانون شهرداری

قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی ‌فصل اول – در تأسیس شهرداری ‌ماده ۱ – در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس می‌گردد. ‌تبصره...