مجموعه قوانین و مقررات

قانون اساسی ایران ۳

اصل۱۰۰  – برای پیشبرد سریع برنامه‏ های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی،...

قانون روابط موجر و مستاجر ۲

 قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر ماده واحده – از تاریخ...

قانون مالیات های مستقیم ۳

  باب سوم – مالیات بردرآمد فصل اول – مالیات بردرآمد املاک ماده ۵۲ – درآمد...

قانون مدنی ۸

 ماده ۷۰۰ تعليق ضمان به شرايط صحت آن مثل اين که ضامن قيد کند که اگر مضمون‌عنه...

اصلاح قانون افزایش مرخصی زایمان

اصلاح قانون افزایش مرخصی زایمان اخبار مجامع حرفه ای عضو هیئت رئیسه کمیسیون...

قانون تجارت ۷

ماده ۲۳۰ – قبول كننده برات ملزم است وجه آن راسروعده تاديه نمايد. ماده ۲۳۱...

قانون شهرداري ها ۸

 تبصره ۱ – تبصره ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها...

قانون مالیات های مستقیم ۱۴

 ماده ۲۳۲ – ادارات امورمالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن...

قانون نظام وظیفه ۲

 تبصره ۱-افسران و درجه داران وظيفه اي كه در محل سكونت خودخدمت مينمايند،از...