مجموعه قوانین و مقررات

ghanon-mogazat

قانون مجازات اسلامی ۴

كتاب سوم  قصاص  باب اول – قصاص نفس  فصل اول – قتل عمد  ماده ۲۰۴ – قتل...

قانون اساسی ایران ۱

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران   متن كامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...

قانون رهن و اجاره

  رهن و اجاره رهن و اجاره موضوعی است كه امروزه میان مردم تحت عنوان «رهن...

قانون مالیات های مستقیم ۱

 متن کامل قانون مالیات های مستقیم باب اول – اشخاص مشمول مالیات ماده ۱–...

قانون مدنی ۶

 ماده ۵۰۰ در بيع شرط، مشتري مي‌تواند مبيع را براي مدتي که بايع حق خيار ندارد...

شرایط بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی

شرایط بازنشستگی درقانون تامین اجتماعی شرایط بازنشستگی در قانون تامین...

قانون تجارت ۵

ماده ۲۶۰ – رئيس واعضاءهيئت مديره ومديرعامل كه عامدامانع يامخل انجام...

قانون شهرداري ها ۶

 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال...

قانون مالیات های مستقیم ۱۲

 ماده ۱۸۷– در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین...

قانون نظام مهندسی ۲

فصل پنجم: آموزش و ترويج ماده ۳۶– وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمانهاي...