مجموعه قوانین و مقررات

ghanon-mogazat

قانون مجازات اسلامی ۴

كتاب سوم  قصاص  باب اول – قصاص نفس  فصل اول – قتل عمد  ماده ۲۰۴ – قتل...

قانون تجارت ۱۰

 ماده ۵۳۰ – مال التجاره هائي كه تاجرورشكسته به حساب ديگري خريداري كرده...

قانون شهرداري ها ۱۱

 ۲۰ – ماده ۵۴ و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:‌ماده ۵۴ – سازمان...

قانون مبارزه با مواد مخدر ۲

 ماده بيست و پنج اشخاص مذكور در ماده ۲۴ و تبصره آن در صورتيكه بدون عذر موجه از...

چکیده تخصصی قانون کار

چکیده تخصصی قانون کار

قانون آیین دادرسی مدنی ۳

مبحث پنجم – اخذ تأمين از اتباع دولتهاي خارجي ‌ماده ۱۴۴ – اتباع...

قانون حمایت از کودکان

 قانون‌ حمايت‌ از كودكان‌ و نوجوانان‌            شكنجه‌ جسمي‌ و روحي،...

قانون امور گمركي ۴

 مبحث سوم ـ مرسولات پست بين المللي ماده ۸۱ ـ مرسولات پستي كليه اشيائي است كه...

قانون مدنی ۱

  قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران    ماده ۱مصوبات مجلس شوراي اسلامي و...

آیین نامه مرخصی ها

                         ماده ۱ (ازآييننامهها) موضوعمواد ۴۷ و ۴۸ و ۴۹...