مجموعه سوالات مختلف 1

بدهی حق بیمه رانندگان برون شهری حداکثر در چند قسط قابل تقسیط می باشد؟ پاسخ: در واحد درآمد20 قسط و طبق بند 20راهنمای سیستم رانندگان موضوع نگارش زمستانه سال 86 بشماره 11474...

مجموعه سوالات مختلف 2

کار شما و سازمان مربوطه چیست؟ پاسخ: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه گر است که با دریافت حق بیمه نسبت به ارائه تعهدات قانونی به بیمه شدگان مشمول که شامل درمان، غر...

مجموعه سوالات مختلف 3

با سلام اینجانب خانمی هستم با 22 سال سابقه کار و می خواهم خودم را بازنشسته کنم آیا امکان خرید مابقی سنوات وجود دارد با تشکر پاسخ: خیر، امکان خرید مابقی سنوات وجود ندا...

مجموعه سوالات مختلف 4

بیمه شاغلان در نانوایی چگونه است؟ پاسخ: نانوایی ها از کمک دولت بهره مند هستند به میزان 20 درصد و فقط 7 درصد حق بیمه را کارگر و 3 درصد را کارفرما بابت بیمه بیکاری پرداخت ...

پاسخ به سوالات بیمه بیکاری

پاسخ به سوالات بیمه بیکاری   بیمه شده می تواند با توجه به میزان سابقه پرداخت حق بیمه، وضعیت تأهل یا تکفل، طبق مدت مقرر در جدول بند «الف» ماده «۷» قانون بیمه بیکاری با...