نامه شماره ۲۵۳۵۰۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶(لزوم رعایت مندرجات آیین نامه به کار گیری مسوول ایمنی در کارگاه ها)

نامه شماره ۲۵۳۵۰۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶(لزوم رعایت مندرجات آیین نامه به کار گیری مسوول ایمنی در کارگاه ها) اداره کل روابط و جبران خدمت طی نامه ای  به مسوولان دفاتر مشاوره ...

اجزاي برنامه ايمني

• توسعه فلسفه عمليات مديريت منابع انساني و اهداف استراتژيك • ايجاد اهداف ايمني و سلامت حرفه‌اي • ايجاد تعهد و حمايت مديريت عالي • تقويت پيوسته ايمني و سلامت كارك...

انواع برنامه‌هاي ايمني

برنامه‌هاي ايمني بر مبناي رفتار مفهوم آن استفاده از فيزيولوژي انساني براي كمك به ارتقاي ايمني محيط كار مي‌باشد. اين برنامه بوسيله كاهش رفتارهايي داراي خطر و ارتق...

عوامل اثر گذار بر حادثه

حوادث ناشی از کار ?حوزه معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی امر ایمنی کار در واحدهای صنفی می باشد، به طور روتین از نظر اصول ایمنی کار به صورت مد...