قوانین حقوق و دستمزد

 قوانین حقوق و دستمزد ?اضافه کاری = ساعات اضافه کاری * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه ماده ۵۹ – در شرايط عادي ارجاع كار اضافي به كارگر با شرايط ذيل مجاز است : الف – موافقت ك...

جریمه کسر ازحقوق کارگر

جریمه کسر ازحقوق کارگر را به چه صورت میتوان اعمال کرد؟؟ آیا میتوان بدون ابلاغ به کارگر جریمه کسر از حقوق را اعمال کرد؟ جریمه کسر از حقوق نسبت به کل حقوق دریافتی کارگ...

کارگر ساختمانی کیست

فردی که به طور مستقیم در رابطه با ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و تخریب ساختمان اشتغال داشته باشد که مشمول مقررات خاص از نظر بیمه و بازنشستگی نیس...

استعفا و اخراج کارکنان

((5نکته مهم پیرامون استعفا و اخراج کارکنان)) 1⃣اعلام عدم موافقت کارفرما با استعفا کارگر و سپس ممانعت از ورود به کارگاه در حکم اخراج کارگر از طرف کارفرما بوده و در صور...

قانون بیمه بیکاری 1

متن لايحه بيمه بيکاري ماده 1- به منظور حمايت از بيکاران غير ارادي مشمول قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و اصلاحات بعدي آن که تابع قانون کار و مقررات خاص مناطق آزاد تجا...