شرایط صدور دفترچه بیمه المثنی و بیماران خاص/ارائه خدمات درمانی به افراد تحت تکفل بیمه شده سرباز

    سازمان تامین اجتماعی شرایط صدور دفترچه بیمه المثنی، صدور دفترچه برای بیماران خاص ، ارائه خدمات درمانی به افراد تحت تکفل بیمه شده سرباز را اعلام کرد.    به گزارش...

انواع حق بیمه

حق بیمه را می توان به چهار دسته عمده تقسیم کرد: ? حق بیمه­ ای که براساس دستمزد و حقوق پرداختی توسط کارفرما،محاسبه وتعیین شده و به صورت لیست پرداخت حق بیمه به شعب سازم...

عدم کسر حق بیمه از بن نقدی

برادرگرانقدر جناب آقای دکتر نوربخش مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی سلام علیکم احتراما مصوبه یکم، دویست و سی و پنجمین جلسه شورای عالی کار به تاریخ ۹۳٫۰۴٫۱۰ با ...