حوادث کار

بیش از ۵۰ درصد از حوادث کار، مربوط به کارگران ساختمانی است خبرگزاری ایرنا : رییس هیات مدیره کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور، گفت: بیش از ۵۰ درصد از حوادث کار ...