عدم کسر حق بیمه از بن نقدی

برادرگرانقدر جناب آقای دکتر نوربخش مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی سلام علیکم احتراما مصوبه یکم، دویست و سی و پنجمین جلسه شورای عالی کار به تاریخ ۹۳٫۰۴٫۱۰ با ...