امور مالیاتی

card reader

پرداخت وجه با کارتخوان،مشمول مالیات بر ارزش افزوده

پرداخت وجه با کارتخوان،مشمول مالیات بر ارزش افزوده … معاون مالیات بر ارزش...

بخشنامه ۲۰۰/۹۴/۱۰۱ مورخ۹۴/۱۱/۳(دستورالعمل اجرایی بند س ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم)

بخشنامه ۲۰۰/۹۴/۱۰۱ مورخ۹۴/۱۱/۳(دستورالعمل اجرایی بند س ماده ۱۳۲ قانون...

tax-8

جرایم ارائه نکردن اظهارنامه مالیاتی غیرقابل بخشش است

جرایم ارائه نکردن اظهارنامه مالیاتی غیرقابل بخشش است معاون مالیات‌های...

نکات قابل توجه مودیان محترم درخصوص اموال مشمول مالیات بر ارث

نکات قابل توجه مودیان محترم درخصوص اموال مشمول مالیات بر ارث براساس اصلاحیه...

قانون مالیات های مستقیم ۱۵

 فصل پنجم – هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن ماده ۲۶۱– هیأت...

خشنامه ۵۸-۹۴-۲۶۰ مورخ ۹۴/۶/۸(دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مؤدیان نظام مالیات بر ارزش)

بخشنامه ۵۸-۹۴-۲۶۰ مورخ ۹۴/۶/۸(دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض...

نکاتی درمورد تغییر زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

نکاتی درمورد تغییر زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی یکی از مهمترین...

موضوع تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

قابل توجه مودیان مالیاتی ? متقاضیان استفاده از مفاد دستورالعمل تعیین مالیات...

tax6

اطلاعیه شماره ۳۰ مورخ ۹۶/۲/۱۷(قابل توجه متقاضیان #پلمب_دفاتر_تجارتی)

??اطلاعیه شماره ۳۰ مورخ ۹۶/۲/۱۷(قابل توجه متقاضیان #پلمب_دفاتر_تجارتی) پیرو...

۴ صنفی که کمترین مالیات را می پردازن

۴ صنفی که کمترین مالیات را می‌پردازند. در حالی که اصناف کشور در بین اشخاص...