امور مالیاتی

چگونه دفاتر تجارتی پلمپ کنیم؟

چگونه دفاتر تجارتی پلمپ کنیم؟ قانون تجارت هر تاجر باستثنای کسبه جزء مکلف است...

نرخ مالیات و ارزش افزوده در سال۹۴

نرخ مالیات و ارزش افزوده در سال۹۴ علیرضا طاری بخش در گفت وگو با ایرنا، در...

بخشنامه ۵۱۱-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۶/۲۵( اظهارنامه قطعی مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۳)

بخشنامه ۵۱۱-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۶/۲۵( اظهارنامه قطعی مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۳) پیرو...

خشنامه ۹۰-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۹/۱۰(جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقی مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم)

بخشنامه ۹۰-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۹/۱۰(جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقی مصوب...

نحوه اعلام عدم فعالیت شرکت

نحوه اعلام عدم فعالیت شرکت اگر کسب و کار شما فاقد فعالیت است : باید مراتب عدم...

قانون مالیات بر ارزش افزوده ۲

 فصل هشتم ـ حقوق ورودی ماده۴۱ـ حقوق گمرکی معادل چهاردرصد (۴%) ارزش گمرکی...

چه کالاهایی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؟

چه کالاهایی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؟ بخشنامه معافیت بر ارزش...

دانستنی های مالیاتی (قسمت سوم) نکات اساسی مالیات بر درآمد

دانستنی های مالیاتی (قسمت سوم) نکات اساسی مالیات بر درآمدبراساس اصلاحیه...

عدم پرداخت مالیات متعلق به پیمانکار=وصول اصل مالیات + جرایم

عدم پرداخت مالیات متعلق به پیمانکار=وصول اصل مالیات + جرایم دستگاه‌های...

مالیات حقوق

مالیات حقوق : مالیات مبلغی است که از حقوق کارگر برداشت و به صندوق دولت پرداخت...