امور مالیاتی

چگونه دفاتر تجارتی پلمپ کنیم؟

چگونه دفاتر تجارتی پلمپ کنیم؟ قانون تجارت هر تاجر باستثنای کسبه جزء مکلف است...

tax3

نحوه عدم شمول _ماليات و عوارض در خصوص كالاهاي معاف

نحوه #عدم شمول _ماليات و عوارض در خصوص كالاهاي معاف به چه ترتيبي است؟ ?به...

قانون مالیات های مستقیم ۱۵

 فصل پنجم – هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن ماده ۲۶۱– هیأت...

مالیات بر ارزش افزوده

خدمات مالیاتی، مشاوره واجراء حسابرسی و تنظیم و … * انجام خدمات مشاوره ای...

خشنامه ۵۸-۹۴-۲۶۰ مورخ ۹۴/۶/۸(دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مؤدیان نظام مالیات بر ارزش)

بخشنامه ۵۸-۹۴-۲۶۰ مورخ ۹۴/۶/۸(دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض...

.صنوف مشمول صندوق مکانیزه فروش اعلام شد

.صنوف مشمول صندوق مکانیزه فروش اعلام شد طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه...

نکاتی درمورد تغییر زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

نکاتی درمورد تغییر زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی یکی از مهمترین...

برخی موارد رد دفاتر قانونی عبارتند از :

برخی موارد رد دفاتر قانونی عبارتند از : دفتر از پلمپ خارج شود و فاقد یک یا چند...

موضوع تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

قابل توجه مودیان مالیاتی ? متقاضیان استفاده از مفاد دستورالعمل تعیین مالیات...

انواع مالیات

انواع مالیات مالیات ها عموما به دو گروه مالیات های مستقیم و مالیات های غیر...