تأمین اجتماعی

استرداد وجوه حق پرداختی بيمه خدمت نظام وظيفه

استرداد وجوه حق پرداختی بيمه خدمت نظام وظيفه به موجب ماده ۹۵ قانون تامین...

جدول مزد طبقه بندی مشاغل ۹۴

جدول مزد طبقه بندی مشاغل ۹۴

حسابرسی از دفاتر قانونی شرکت ها و موسسات دارای شخصیت حقوقی

حسابرسی از دفاتر قانونی شرکت ها و مؤسسات دارای شخصیت حقوقی حسابرسی بیمه ای...

حوادث، بیماری و بارداری

حوادث، بیماری، بارداری حوادث‌ و بیماریها و بارداری‌ ماده‌ ۵۴٫...

اشتباه در سوابق بیمه ای چگونه قابل اصلاح است؟

اشتباه در سوابق بیمه ای چگونه قابل اصلاح است؟ بیمه شده در صورت مغایرت در...

کارگران فصلی که کمتر از یک سال بیمه دارند امکان استفاده از بیمه بیکاری ندارند

کارگران فصلی که کمتر از یک سال بیمه دارند امکان استفاده از بیمه بیکاری...

شرط پرداخت حق اولاد به‌ کارمندان‌ خانم

    قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان آقا و خانم دریافت حق اولاد و حق...

شرایط بازنشستگی مردان و زنان در سال ۱۳۹۶

شرایط بازنشستگی مردان در سال ۱۳۹۶ ? با ۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه...

کمک هزینه بارداری کارگران زن بیمه شده

کمک هزینه بارداری کارگران زن بیمه شده، در شرایط زیر پرداخت می شود ۱⃣ ظرف...

نحوه بازداشت اموال اعم از منقول و غیر منقول

نحوه بازداشت اموال اعم از منقول و غیر منقول وفق ماده ۴۳ آئین نامه اجرایی ماده...