تأمین اجتماعی

مدارک لازم برای ثبت نام بیمه قالی بافی

مدارک لازم برای ثبت نام بیمه قالی بافی ? کپی شناسنامه و اصل شناسنامه ? کپی...

تفاوت بیمه اختیاری با بیمه مشاغل آزاد تامین اجتماعی

تفاوت در بیمه اختیاری علاوه بر نیاز داشتن به حداقل ۳۰ روز سابقه قبلی برای...

لیست حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۴

لیست حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۴

درصورت مفقودشدن دفترچه درمانی به شعبه تامین اجتماعی مراجعه فرمایید.

درصورت مفقود شدن دفترچه درمانی، در اسرع وقت به … مدیرکل نامنویسی و...

تسهیلات قانونی برای کارفرمایان

تسهیلات قانونی برای کارفرمایان معافیت از پرداخت حق بیمه برای قراردادهای...

چرا نیروی کار زن راحت‌تر اخراج می‌شود؟

چرا نیروی کار زن راحت‌تر اخراج می‌شود؟ در شرایط رکودی زنان شاغل بیش از...

tamin-bime

کسانی که بیمه آنها باطل و تا بازنشستگی زمان دارند از بیمه بیکاری استفاده کنند

کسانی که بیمه آنها باطل و تا بازنشستگی زمان دارند از بیمه بیکاری استفاده...

شرایط بیمه اختیاری چگونه است؟

در بیمه اختیاری ۳۰ روز سابقه کار نیاز است و فرد نباید از ۵۰ سال بیشتر باشد....

توصیه مهم بیمه‌ای به کارفرمایان:

?مهلت پرداخت حق‌بیمه هرماه کارکنان تا آخرین روز ماه بعد است و در صورتی که حتی...

ghanon-mogazat

کد کارگاه بیمه برای اشخاص حقیقی تحت چه شرایطی صادر میشود؟

?کارفرمایان دارای شخصیت حقیقی به دو صورت شناخته میشوند: ۱⃣کارفرمایان دارای...