تأمین اجتماعی

شرایط عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما

براساس نظریه شماره ۷/۴۰۴۶ مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه شرایط عدم...

ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی

مطابق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ سهم‌...

بخشنامه ۶۰/۱ مستمریهامورخ ۹۶/۴/۲۵( تعیین حقوق و مستمری بازنشستگان بر اساس دو سال آخر بیمه پردازی)

اداره کل تامین اجتماعی استان ….. با عنایت به مفاد ماده ۸۲ قانون برنامه ششم...

دستمزد مقطوع اصناف ۱۳۹۶

دستمزد مقطوع اصناف ۱۳۹۶

عدم کسر حق بیمه از بن نقدی

برادرگرانقدر جناب آقای دکتر نوربخش مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی...

مزایاهایی که مشمول کسر حق بیمه نمیشوند

مزایا هایی که مشمول کسر حق بیمه نمیشوند تمام مزایای نقدی که تحت هر عنوان به...

ازکارافتادگی ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی

ازکارافتادگی ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی طبق ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی...

نکات مورد نیاز برای بیمه بازنشستگان/ ضرورت پرداخت به موقع حق بیمه

نکات مورد نیاز برای بیمه بازنشستگان/ ضرورت پرداخت به موقع حق بیمه خدمات...

بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه بطور اختیاری

بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه بطور اختیاری امکان محاسبه و...

بیمه بیکاری در چه شرایطی قطع میشود؟

  در چه مواردی می توان مقرری بیمه بیکاری ،مقرری بگیر را قطع نمود؟    برابر...