تأمین اجتماعی

شرایط عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما

براساس نظریه شماره ۷/۴۰۴۶ مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه شرایط عدم...

ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی

مطابق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ سهم‌...

بخشنامه ۶۰/۱ مستمریهامورخ ۹۶/۴/۲۵( تعیین حقوق و مستمری بازنشستگان بر اساس دو سال آخر بیمه پردازی)

اداره کل تامین اجتماعی استان ….. با عنایت به مفاد ماده ۸۲ قانون برنامه ششم...

حقوق و دستمزد ۹۴

حقوق و دستمزد نشانی اداره کل تهران بزرگ

آشنایی با کمیسون های پزشکی تامین اجتماعی

آشنایی با کمیسیون های پزشکی تامین اجتماعی اقدامات لازم جهت حضور در کمیسیون...

کارگران فصلی

کارگران فصلی، ضعیف‌ترین شاغلان بازار کار اقتصاد نیوز : این نوع کار کردن،...

راهنمای دریافت سوابق بیمه ای

راهنمای دریافت سوابق بیمه ای

باید ها و نبایدهای پرداخت غرامت دوران بیماری به بیمه شدگان

باید ها و نبایدهای پرداخت غرامت دوران بیماری به بیمه شدگان استراحتهای ناشی...

bimeh1

پاسخ به سوالات مستمری ازکارافتادگی

پاسخ به سوالات مستمری ازکارافتادگی میزان غرامت مقطوع نقص عضو عبارت است از سی...

افزایش مستمری مشمولان سازمان تأمین اجتماعی

با تصویب هیئت وزیران از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۹۶ کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از...