مزایای پایان خدمت

مزایای پایان خدمت ?مزایای پایان خدمت عبارت است از حقوق و مزایایی که کارکنان یک شرکت در قبال ترک کار دریافت می‌کنند که می‌تواند شامل موارد زیر باشد: باز خرید سنوات خ...

قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی چگونه تنظیم می گردد؟ ?مشارکت مدنی به معنای درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع و به منظور انتف...

اختیارات وکیل مالیاتی

اختیارات وکیل مالیاتی بدون شک پولدارترین همکاران ما وکلای مالیاتی هستند که با قبول پرونده های مالیات و طرح های دفاعی درآمدزایی بسیار خوبی را از آن خود می کنند. شاید...